Marketing u poslovnom softveru je vrlo specifična kategorija marketinga.

Nekoliko ključnih momenata:

  • Ljudi “kupuju” ljude
  • Dugoročni odnos mora biti zasnovan na međusobnom uvažavanju i poverenju
  • Klijent se gubi samo jednom
  • Koliko je važno privući klijenta još je važnije zadržati ga kvalitetnom podrškom i servisom.
  • Razrešavanje reklamacija je ključni momenata uspega u poslovnom softveru i predstavlja vrlo važnu komponentu u marketing planu
  • Interni marketing – obuka i školovanje ljudi za bilo koju obast poslovnog softvera, zbog kompleksnosti teme predstavljaju dugotrajan i naporan proces od najmanje godinu dana. Ako tako formirani ljudi odu posle određenog vremena kompanije gube mnogo. Školovanje i obuka novog čoveka + niža cena sata kojua se može postići kod postojećih i novih klijenata sa junior konsultantom.

Sve ovo je manje više poznato svima koji se bave poslovnim softverom.

Trik je kako planirati uspešnost u svim ovim koracima?

Mi vam možemo pomoći.

Marketing

Planiranje tržišnog nastupa i načina za rast poslovanja sa fokusom na neke od sledećih oblasti (ili sve):

  • Uspostavljanje modela za povećanje prihoda i profita
  • Efikasno generisanje novih potencijalnih klijenata/kupaca
  • Uspostavljanje tržišnih ciljeva, strategija i kampanja
  • Analiza postojećih marketing materijala
  • Definisanje novih marketing materijala
  • Razmatranje marketing kanala i njihove efikasnosti
  • Uspostavljanje novih marketing kanala
  • Analiza konkurencije
  • Unapređenje vidljivosti vašeg poslovanja
  • Unapređenje načina komunikacije kroz marketing kanale
  • Analiza efikasnosti marketing kanala komunikacije

Uključuje:

  • 6 telefonskih/skype, voip razgovora (45 minuta svaki) tokom 60-90 dana
  • 6 sati email podrške i pregleda dokumenata
  • 6×2 sastanka uživo tokom 60-90 dana

Interesantan članak na sajtu Venture Beat govori upravo o ovome!