Da li radite implementacije određenog poslovnog softvera?

Ne. Ali imamo dovoljno iskustva sa poslovnim softverom različitog tipa i namene da korisnim savetima i deljenjem iskustva pomognemo u implementaciji.

Da li radite tekući marketing, prodajni i strateški konsalting?

Da. Detalje možete pogledati na ovom linku.

Da li nudite osnovnu podršku marketinško-prodajnim aktivnostima?

Da. I više od toga: možemo pomoći u uspostavljanu predvidljivih, ponavljajućih, dokumentovanih i merljivih marketinških i prodajnih (pre svega) procesa kada je reč naravno o poslovnom softveru. Za neku drugu vrstu prodaje i marketinga predlažemo da konsultujete stručnjake sa iskustvom u toj oblasti. Naša ekspertiza je u poslovnom softveru!

Da li ste vi nezavisni konsultant kada je reč o preporučivanju ponuđača softverskih rešenja?

Da. Težimo, pre svega, da budemo relevantni nezavisni izvor znanja i saveta na osnovu pouzdanih tržišnih informacija iz oblasti poslovnog softvera sa ciljem promocije adekvatne upotrebe poslovnog softvera u kompanijama. Neke od aktivnosti u poslednjih 10 godina možete pogledati na našem sajtu: PoslovniSoftver.net