Na ovom mestu ćete moći pogledati neke od izabranih studija slučaja koje su zasnovane na iskustvima saradnje sa našim klijentima.

Sve naše studije slučaja imaju stadnardizovanu formu koja uključuje nekoliko ključnih elemenata. Ideja ovih studija slučaja jeste da pokažemo na koji način je naš rad uticao na život kompanije klijenta. Studije slučaja opisiuju pozitivne promene i koristi za naše klijente.

Sve studije slučaja biće predstavljene u sledećoj formi:

Situacija/istorija: Šta je bio problem, zahtev ili potreba?
Predlog/Aktivnosti: Na koji način je ostvaren uticaj ili je rešen neki problem?
Rezultat/Uticaj:Koji je bio rezultat? Šta su ostvarene prednosti?
Procena/Dokazi: Koje su bili promene i prednosti predstavljene pomoću kvalitativnih i kvantitativnih podataka? Citati klijenata.