Koliko vredi vaša kompanija?

Bolji način za procenu vrednosti softverskih kompanija U veoma poznatoj knjizi – „Bogati otac, siromašni otac“, autor Robert Kiyosaki je dao novo značenje računovodstvenom terminu aktiva, rekavši da je „aktiva nešto što imate a što proizvodi novac“. Prema njegovoj definiciji, kuća u kojoj živite može biti aktiva računovodstveno gledano, ali može biti i trošak (pasiva) po njegovom mišljenju (a sada i po mom). Uvideo sam da je ova definicija korisna…