Ponuda obuhvata:

Saradnju sa klijentima na unapređenju procesa generisanja baze potencijalnih klijenata, marketinga i prodaje poslovnog softvera u cilju povećanja prihoda.

Posmatrajte saradnju kao Virtuelni IT marketing poslovnog softvera.

sa posebnim fokusom na:

 • Uspostavljanje ključnih pokazatelja uspešnosti (KPI)
 • Razumevanju načina na koji vaša kompanija pridobija nove klijenta putem marketing i prodajnih aktivnosti
 • Analizu dinamike prodajnog levka, kriterijuma segmentacije
 • Unapređenje internih prodajnih strategija
 • Unapređenja procesa generisanja tražnje za proizvodima i uslugama u vašoj ponudi!

Klijenti:

 • Mikro i male IT kompanije
  • koje se bave razvojem, prodajom i podrškom kompleksnih poslovnih rešenja
  • koje imaju od 5 do 20 zaposlenih
  • godišnji prihod od najviše 1M eura

Tržišni fokus:

Cilj je da uvek radimo više sa manje.

To podrazumeva praćenje tržišnih, tehnoloških, ali i naučnih trendova. Ovo poslednje se posebno odnosi na oblast kognitivne psihologije koja pored istraživanja ponašanja pojedinaca ima veoma veliku primenu u ponašanju kupaca, kako krajnjih kupaca (fizičkih  lica) tako i organizaciono ponašanje kada je kupovina u pitanju.

Pogledajte i detaljno usluge u ponudi:

PLUS

PLUS