Kada je reč i marketingu, prodaji, strategiji i ostalim važnim temama, želimo da naglasimo da mi ovde ne govorimo ništa novo niti epohalno, već sumiramo, evaluiramo i biramo ideje, postupke i procese, po našem skromnom mišljenju i iskustvu najprikladnije domaćem tržištu.

Takođe verujemo da znanje nije nešto što je transakcionog karaktera, odnosno kada nekome sopštite ono što znate znanje se udvostručuje, umesto da jedan ostane bez znanja a drugi profitira kao što je to slučaj sa materijalnim dobrima. Zbog svega toga, verujemo u istrajnost, akumulacija, razumevanje i posedovanje znanja, zatim deljenje i širenja su samo prva dva koraka. Treći je primena u kontekstu datih okolnosti. Tu posebnu pažnji pridajemo analizi okruženja kako bismo dobili kontekst u kojem znanje trebamo primeniti.

Neke od osnovnih analiza koje uvek radimo sa klijentima su:

  • Analiza okruženja
  • Analiza eksternog okruženja
  • Analiza ponude
  • Analiza konkurencije
  • Analiza internog okruženja
  • SWOT analiza
  • Mikro i makro okruženje u kontekstu organizacije

Rezultat analize jeste AKCIONI PLAN, odnosno plan aktivnosti koje organizacija mora da uradi kako bi ostvarila svoje ciljeve koristeći prednosti koje ima, a prenebregavajući mane uzimajući u obzir ograničenja (koja uvek postoje).