Ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja DA onda ste došli na pravo mesto!

 • Da li je Vaša kompanije dugo na tržištu, alli još uvek imate osećaj da nije razvila svoj PUN potencijal?
 • Da li imate toliko mnogo posla, da nemate vremena da se posvetite ili uključite u marketing aktivnosti vaše kompanije?
 • Da li znate razliku između marketinga i reklamiranja?
 • Da li imate stabilan izvor prihoda od podrške, ali imate problema u privlačenju novih klijenata?
 • Mislite li da je neetično da “kradete” korisnike i klijenta od vaših kolega softveraša?

Ovaj sajt je uspostavljen sa osnovnom idejom da Vam pomogne u traženju odgovora kako da budete efikasniji i produktivniji u prodaji i marketingu poslovnog softvera!

Uz našu pomoć OTKRIJTE:

 • Kako da iskoristite dosadašnju dobru reputaciju i povećate tržišne performanse vaše kompanije
 • Kako da iskoristite INOVATIVNE, EFIKASNE I PRIHVATLJIVE tržišne aktivnosti
 • Kako da otkrijete ko su vaši potencijalni korisnici? Reklamiranje NIJE pravi način!
 • Kako da na ETIČAN način povećate svoju bazu korisnika

Strategija

Razvoj poslovanja i strateški konsalting uključuju mnoge usluge od kojih izdvajamo sledeće:

 • Definisanje vizije, misije i ključnih vrednosti
 • Analiza najboljeg poslovnog modela za vaš posao
 • Razmatranje dugoročnih ciljeva i kratkoročnih akcionih planova
 • Razmatranje cena i utvrđivanje modela prihoda i troškova
 • Razmatranje potencijala za nove proizvode i usluge
 • Razmatranje potencijala za nova strateška partnerstva

Uključuje

 • 4 telefonska/tele-konferencing razgovora (45 minuta svaki) tokom 60-90 dana
 • 4 sata email podrške i pregleda dokumenata
 • 4×2 sastanka uživo tokom 60-90 dana