Marketing u poslovnom softveru je vrlo specifična kategorija marketinga.

Nekoliko ključnih momenata:

 • Ljudi “kupuju” ljude
 • Dugoročni odnos mora biti zasnovan na međusobnom uvažavanju i poverenju
 • Klijent se gubi samo jednom
 • Koliko je važno privući klijenta još je važnije zadržati ga kvalitetnom podrškom i servisom.
 • Razrešavanje reklamacija je ključni momenata uspega u poslovnom softveru i predstavlja vrlo važnu komponentu u marketing planu
 • Interni marketing – obuka i školovanje ljudi za bilo koju obast poslovnog softvera, zbog kompleksnosti teme predstavljaju dugotrajan i naporan proces od najmanje godinu dana. Ako tako formirani ljudi odu posle određenog vremena kompanije gube mnogo. Školovanje i obuka novog čoveka + niža cena sata kojua se može postići kod postojećih i novih klijenata sa junior konsultantom.

Sve ovo je manje više poznato svima koji se bave poslovnim softverom.

Trik je kako planirati uspešnost u svim ovim koracima?

Mi vam možemo pomoći.

Marketing

Planiranje tržišnog nastupa i načina za rast poslovanja sa fokusom na neke od sledećih oblasti (ili sve):

 • Uspostavljanje modela za povećanje prihoda i profita
 • Efikasno generisanje novih potencijalnih klijenata/kupaca
 • Uspostavljanje tržišnih ciljeva, strategija i kampanja
 • Analiza postojećih marketing materijala
 • Definisanje novih marketing materijala
 • Razmatranje marketing kanala i njihove efikasnosti
 • Uspostavljanje novih marketing kanala
 • Analiza konkurencije
 • Unapređenje vidljivosti vašeg poslovanja
 • Unapređenje načina komunikacije kroz marketing kanale
 • Analiza efikasnosti marketing kanala komunikacije

Uključuje:

 • 6 telefonskih/skype, voip razgovora (45 minuta svaki) tokom 60-90 dana
 • 6 sati email podrške i pregleda dokumenata
 • 6×2 sastanka uživo tokom 60-90 dana

Interesantan članak na sajtu Venture Beat govori upravo o ovome!