Dugoročni uspeh svakog posla počiva na kvalitetnoj postprodajnoj podršci. Kada govorimo o poslovnom softveru ovo je dvostruko tačno.

Servisi

  • Razvoj dugoročnog kvalitetnog odnosa sa postojećim klijentima podrazumeva neke od sledećih oblasti:
  • Razmatranje efikasnosti servisnih procesa
  • Unapređenje ili definisanje ponude servisa (podrška)
  • Evaluacija načina pružanja podrške
  • Uspostavljanje vidljivosti rezultata rada podrške
  • Uspostavljanje ili unapređenje načina komunikacije tokom procesa pružanja podrške

Uključuje

  • 4 telefonskih/skype, voip razgovora (45 minuta svaki) tokom 60-90 dana
  • 6 sati email podrške i pregleda dokumenata
  • 6×2 sastanka uživo tokom 60-90 dana