Sadržaj je kralj, ali pretraga nosi krunu!

Danas je više nego ikada važno da kupci na vašem sajtu mogu lako i jednostavno pronaći informacije od značaja za njih. DA, ZA KLIJENTE! Istraživanja pokazuju da kupci najčešće pregledaju, posle pretrage interneta (da, google!) sajtove proizvođača i vendora u potrazi za kvalitetnim informacijama.

Šta mogu pronaći na Vašem veb sajtu?

Sadržaj

Razvoj kvalitetnog sadržaja u funkciji povećanja vidljivosti, generisanja novih potencijalnih kupaca i uspostavljanje poverenja u ekspertizu vaše kompanije

  • Uspostavljanje strategije upravljanja online i offline sadržajem
  • Razmatranje efikasnosti sadržaja u marketing kontekstu
  • Razvoj relevantnog sadržaja online i offline
  • Revizija postojećeg sadržaja
  • Prilagođavanje postojećeg sadržaja poslovnim ciljevima
  • Razvoj internih priručnika, edukativnog materijala, prezentacija, dijagrama procesa i uputstava

Uključuje

  • 2 telefonskih/skype, voip razgovora (45 minuta svaki) tokom 60-90 dana
  • 6 sati email podrške i pregleda dokumenata
  • 2×2 sastanka uživo tokom 60-90 dana